AVGS Coaching mit Übersetzer

Чрез индивидуален коучинг Ви помагаме да се развивате и да вървите напред.
Ние ще Ви помогнем да преодолеете предизвикателствата и да се върнете отново на пазара на труда.
Един 1:1 коучинг с индивидуално поставени цели, продължителност и в подходящо за Вас време от деня, както и с подкрепа от коуч, който говори на Вашият език.

Индивидуален коучинг

В центъра на нашия 1:1 коучинг стоите Вие, Вашите нужди, интереси и цели.

Откриване на Вашия потенциал

Заедно с Вашия коуч, Вие откривате нови импулси и разработвате нови перспективи. Заедно с него Вие се научавате самостоятелно и уверено да посрещате и преодолявате новите предизвикателства.

Поставяне на конкретни цели

Открийте Вашите лични и професионални желания, стремежи, цели. Посредством това можете да изградите своята самоувереност и да преодолеете страховете си.

Подобряване на конкурентноспособността при намиране на работа

Подобряване на конкурентноспособността при намиране на работа

> AVGS коучинг Kurse

Чрез индивидуален коучинг Ви помагаме да се развивате и да вървите напред. Ние ще Ви помогнем да преодолеете предизвикателствата и да се върнете отново на пазара на труда. Един 1:1 коучинг с индивидуално поставени цели, продължителност и в подходящо за Вас време от деня, както и с подкрепа от коуч, който говори на Вашият език.

Es gibt keine Kurse in dieser Kategorie