AVGS Coaching mit Übersetzer

مشاوره و پشتیبانی کاری راهی برای پیشرفت شخصی شماست.
ما به شما برای بازگشت و ورود مجدد به بازار کار کمک می کنیم و در چالش ها نیز در کنار شما هستیم.
این مشاوره یک به یک با تشخیص اهداف فردی شما، زمان بندی منعطف و پشتیبانی به زبان مادری است.

مشاوره و پشتیبانی فردی

در طول جلسات مشاوره یک به یک شما در مرکز توجه ما هستید و نیازها، علایق و اهداف شما مورد بررسی قرار می گیرند.

تشخیص توانایی ها

همراه با مشاور انگیزه ها و توانایی هایتان را بررسی می کنید و دیدگاهایتان را توسعه می‌بخشید و با این پشتبانی، شما قادر خواهید بود مستقل با چالش های جدید مقابله کنید.

هدف گذاری

خواسته ها و اهداف شخصی و حرفه ای خود را مشخص کنید، چون این باعث افزایش اعتماد به نفس و غلبه بر ترس هایتان می شود.

بهبود فرصت ها در بازار کار

مشاوره و پشتیبانی کاری ورود مجدد شما را به بازار کار آسان تر کرده و در دراز مدت نیز تضمینی برای شغل شما می باشد.

> AVGS Coaching Kurse

مشاوره و پشتیبانی کاری راهی برای پیشرفت شخصی شماست. ما به شما برای بازگشت و ورود مجدد به بازار کار کمک می کنیم و در چالش ها نیز در کنار شما هستیم. این مشاوره یک به یک با تشخیص اهداف فردی شما، زمان بندی منعطف و پشتیبانی به زبان مادری است.

Es gibt keine Kurse in dieser Kategorie